Obrzędy sakramentu chrztu świętego

Przebieg obrzędów sakramentu małżeństwa czy chrztu świętego wymaga uwzględnienia wszystkich elementów liturgii oraz zachowania odpowiedniej ich kolejności.

Obrzędy sakramentu chrztu składają się z czterech części:

I. Przyjęcie dziecka – po powitaniu kapłan pyta rodziców i chrzestnych:

– Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

– np. Anna

– O co prosicie Kościół Boży dla Anny?

– O chrzest

– Prosząc o chrzest dla Anny, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania jej w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowała Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

– Jesteśmy świadomi

– Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku?

– Jesteśmy gotowi

– Droga Anno, wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. Ja zaś, w imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem krzyża, a po mnie naznaczą Cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela Twoi rodzice  i chrzestni.

II. Liturgia Słowa Bożego – podczas tej części chrztu kapłan czyta Pismo święte i wygłasza homilię.

III. Chrzest dziecka

Kapłan zwraca się do rodziców oraz chrzestnych z kolejnymi pytaniami:

– Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

– Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

– Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

(Odpowiadają za każdym razem – Wyrzekamy się)

– Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

– Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

– Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym

(Oni odpowiadają – Wierzymy)

– Czy chcecie, aby Anna otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

– Chcemy.

Kapłan polewa 3 razy główkę dziecka wodą:

– Anno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

– Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Potem następuje namaszczenie krzyżmem świętym, włożenie białej szaty przez chrzestną i odpalenie świecy od świecy paschalnej przez chrzestnego.IV. Zakończenie – odmawia.Ojcze nasz i tak jak w przypadku przebiegu Mszy świętej kapłan udziela błogosławieństwa.